Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

II. évfolyam 1. szám 2005. január

Talentis fejlesztések

Lapunk rendszeresen beszámol a Talentis program fejlesztéseiről. Ezúttal is csokorba szedtük az elmúlt néhány hónap eseményeit, s azokat megosztjuk olvasóinkkal.

Nem a telekspekulációra.

A Talentis programmal kapcsolatosan sokszor elhangzott olyan kritika, hogy csak ingatlanspekuláció búvik meg mögötte. Takács Ernő, a Talentis Program fejlesztési igazgatója ezzel kapcsolatban kifejtette: ők először – jelentős tőke befektetésével – a modellt dolgozták ki, s csak azután kerestek területet a megvalósításhoz. Nemzetközi tapasztalatok szerint 4-6000 hektár szükséges egy hasonló program megvalósításához. Jelenleg 400 hektár földterület van a birtokukban, de – miután megvásárolták a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságot – további 4200 hektár 50 éves bérleti jogával is rendelkeznek. Kétségtelen ugyan, hogy az ország más tájain birtokukban lévő területek földcseréje kissé lelassult a kormányváltás, a jogszabályváltozások következtében, de csak idő kérdése a földterületek tulajdonjogának megszerzése. Hozzátette: ha ingatlanspekulációról lenne szó, akkor már a kettő éve tulajdonukban lévő 400 hektáron elkezdhették volna a kiárusítást.

A Talentis Program ennél azonban sokkal többet jelent, ugyanis az önkormányzatokkal közösen arra “spekulálnak“ hogy a közösen kialakított és átgondolt fejlesztések megvalósításával a Zsámbéki-medence, mint térség jelentősen felértékelődik, és az így jelentkező hasznot, üzleti eredményt további infrastrukturális – intézményi stb. fejlesztésekre fordíthatják, ami az itt élők számára további azonnal érezhető életminőség javulást eredményez.

A közeljövőben várható fejlesztésekről szólva Takács Ernő kifejtette, hogy az építési engedélykérelmek beadásával Herceghalomban oktatási és innovációs központ, illetve vállalkozói inkubátorház létrehozását, Mányon pedig a Technológia Park kiépítését kezdik el idén ősszel. A térség közlekedési infrastruktúrájának átalakítása jegyében a MÁV-val közösen a Budapest–Bicske–Tatabánya útvonalon igényes elővárosi vasút elindítását kezdeményezték. A szolgáltatás indulása 2006-ra várható. Ezzel párhuzamosan természetesen a belső úthálózat újragondolására is szükség van.

Sokan fogalmazták meg, hogy a beruházás által “betelepíteni“ szándékozott mintegy ötvenezer embert csak a természet rovására tudják elhelyezni. Az igazgató szerint ők sohasem mondták azt, hogy “betelepítenek“ embereket, csak annyit, hogy előzetes számításaik szerint ötvenezer új munkahely létesül, amely a térségből naponta Budapestre ingázók számát is figyelembe véve elsősorban nyilván az itt élőknek jelent majd munkalehetőséget.

A helyben lakók azonban attól is tartanak, hogy a beruházás eredményeként bővülő munkaerőpiacon kisebbségbe kerülnek a magasan képzettekkel szemben, Takács Ernő szerint nincs ok az aggodalomra: kétségtelen tény, hogy a jövő útja a folyamatos tanulás, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, minden magasan képzett alkalmazottra két-három közepes képzettségű jut. Céljuk egyébként is elsősorban a helyben élő munkaerő foglalkoztatása és továbbképzése, ezért is fontos része a programnak a közép- és felsőfokú oktatás megszervezése, illetve a felnőttképzés. A munkaügyi központokkal szoros együttműködést alakítottak ki, s ezzel is a helyben élők számára kínálnak lehetőséget a továbblépésre.

Egészségügyi és oktatási fejlesztés

Az önkormányzatokkal közvetlen kapcsolatot tartó Zsámbéki Medence Térségfejlesztő Kht. vezetője, Nagy Zsolt lapunknak elmondta: cégüket a Zsámbéki medence tizennégy önkormányzatát tömörítő Zsámert és a Talentis Programiroda hozta létre. Feladatuk a Talentis Program és a medence önkormányzatai közötti élő kapcsolat kialakítása, a térség oktatási, egészségügyi, infrastrukturális, idegenforgalmi, fejlesztésének elősegítése a Talentis Program megvalósítása révén. A tavaly létrejött iroda jelenleg is számos programot futtat, melyek mindegyike a Talentis elképzeléseihez kapcsolódik. Nagy jelentőségűnek nevezte a 2004 júniusában induló egészségügyi programot, melynek célja az itt élők egészségi állapotának felmérése. Az Országos Alapellátási Intézettel közös akció az egészséges kistérség kialakítását tűzte ki célul. Ennek során olyan feladatot vállalnak magukra, amely a háziorvosok lehetőségein túlmutat: különböző szűrések során mérik fel a térségben élők egészségi állapotát, majd ez alapján tanácsokkal segítik ennek javítását.

Másik projektjük az alap- és középfokú oktatás jelenlegi állapotát hivatott felmérni. A felmérés eredményét a kistérségben dolgozó pedagógusokkal konferencián ismertetik, majd ismert szakemberek segítségével elemző anyagot készítenek, amelyben megoldásokat is javasolnak. A projekt célja, hogy egységes és jó színvonalú legyen a medencében az oktatás, ami majdani alapját adhatja a megtelepedő felsőfokú oktatásnak.

Idén februárban nyílt tervpályázatot írtak ki tervezők számára. A pályázatban – kiíróként – csak alapelveket határoztak meg, hogy környezetbarát fejlesztéseket várnak, vagyis a természetbe simuló épületeket, illetve hogy a három alappillér – egyetemi és oktatási központ, innovációs centrum, technológiai park – számára keresnek optimális helyet a medencében. A pályázat kétfordulós. Az augusztus végével befejeződő elsőben csak ötleteket várnak – milyen funkciót, mely területre és hogyan képzelnek el a szakemberek. Az azt követő másodikba pedig a legjobb ötletek gazdáit hívják meg, s tőlük már részletes terveket kérnek. Az előreláthatólag novemberben befejeződő pályázat eredményét konferencián ismertetik. Ezt követően az elkészült tervekkel megkeresik a falvakat, hogy véleményt nyilváníthassanak azokról.

A Zsámbéki medence Térségfejlesztő Kht.-nak nagyon fontos feladata, hogy segítse elő valódi és egységes kistérség kialakulását. Ennek lényeges területe lehet a turizmus fejlesztése – jelentette ki Nagy Zsolt. – Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a térség egyes településeinek már most is önálló arculata, saját rendezvényei vannak. A zsámbéki kulturális estek, a pátyi pincenapok, az etyeki borfesztivál mind olyan közismert és közkedvelt rendezvény, amely önmagában is sikeres, ám tekintettel arra, hogy nincs meg közöttük az összefűző kapocs, amely egyfajta kohéziót ad nekik, így kicsit elszigeteltek... Ezeket a törekvéseket összefogott turizmusfejlesztési koncepcióval olyan egységgé lehet fejleszteni, amely egész éves programot is kínál az érdeklődőknek.

A másik terület, ahol az önkormányzatok munkáját segíteni igyekeznek, az uniós pályázatkészítés. Az úgynevezett monitoring rendszer segítségével a szóba jöhető pályázatokról értesítik az önkormányzatokat, illetve igyekeznek a problémafeltárásban is a helyhatóságokat segíteni.

Később elképzelhető szorosabb együttműködés az önkormányzatokkal, s regionális szintű uniós pályázatokkal közösen is megjelenhetnek az európai pályázati rendszerben.

Hajdú Péter

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>