Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

Bemutatkozik a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
(2005. december)

Iskolánk Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma és egyetlen nemzetiségi szakközépiskolája. Számunkra természetes, hogy két csoporttal, két kultúrával és két nyelvvel azonosulunk. A többnyelvűség előnyt és gazdagodást jelent az egyénnek és a közösségnek is: toleranciára, odafigyelésre nevel, arra késztet, hogy törekedjünk mások szokásainak megismerésére.A német nyelvet a tanítási órákon kívüli foglalkozásokon is használjuk, az ünnepségek, megemlékezések, programok jelentős hányada német nyelven zajlik. Intézményünk célja: a német kultúra, a tradicionális német duális szakképzési rendszer, munkakultúra értékeinek átörökítése, közvetítése kisebbségünk, valamint a magyar többség felé.

A német nyelvű oktatás lehetővé teszi, hogy végzett diákjaink mind nagyobb számban tanuljanak tovább a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményekben. A német anyanyelvű tanárok jelenléte biztosítja a tanulók jó kommunikációs készségének kialakítását.

Intézményünkben jelenleg a következő képzések folynak:

ˇ Nyelvi előkészítő évfolyam- német/angol (9. évfolyam),
ˇ Nemzetiségi hatosztályos gimnázium,
ˇ Nemzetiségi kétnyelvű négyosztályos gimnázium,
ˇ Nemzetiségi kétnyelvű szakközépiskola.

A 9. évfolyamon a nyelvi előkészítő osztályban a tanulók olyan magas szintű nyelvtudást sajátítanak el, amely alkalmassá teszi őket a kétnyelvű oktatásban való részvételre. A már jó német tudással érkező tanulók a német nyelv mellett magasabb szinten elsajátíthatják az angol nyelvet is. A német nyelv intenzív oktatása mellett biztosítjuk tanulóinknak a matematika és az angol nyelv emelt óraszámban való tanulását.

Idén 4 osztályos, illetve 6 osztályos képzést indítottunk, de terveink között szerepel a német kéttannyelvű 8 osztályos gimnázium beindítása, a budapesti Német Gimnázium mintájára. A képzés kuriózuma lesz, hogy műveltségi területekre épít, tehát a diákok nem a hagyományos tantárgyi keretekben tanulnak, hanem például a zene, az irodalom, a művészetek, a filozófia egy képzési blokkot jelent majd.

A 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítést biztosítunk nemzetiségi német nyelv és irodalomból, magyarból, matematikából, történelemből, gazdasági ismeretekből, angolból, biológiából és fizikából. Szakközépiskolás tanulóink megtanulnak gépírni, a tanirodai képzés során elsajátítják a cégalapítás és -működtetés gyakorlatát. Tanulóinknak órarendi kereten belül lehetőséget biztosítunk az ECDL-vizsga letételére. Iskolánkban felnőttoktatás is zajlik. Az esti tagozaton jelenleg 72-en készülnek az érettségire.

A 2005/2006-os tanévben a 13. évfolyamon 26 tanuló kap OKJ-s képzést, idegenforgalmi ügyintéző, illetve protokoll ügyintéző szakokon. A szakmai idegenforgalmi képzés előtérbe helyezésével olyan duális oktatási forma lehetőségét teremtjük meg, amelynek hátterét a hotel minőségű új kollégium és a magas színvonalú étteremmé fejlesztett ebédlő adja majd, ahol a diákok szakmai gyakorlatként végzik az eladást és az értékesítést. Ez a kezdeményezés egy Dél-Tirolban található oktatási intézmény mintájára valósul meg.

A 2004/05-ös tanéven megvalósult közel félmilliárd forintos iskolabővítés új szaktantermekkel, nyelvi laborral, nagyobb étteremmel, fiúkollégiummal és új tornateremmel javítja az oktatás feltételeit. Diákjaink számára biztosítjuk az épületben működő könyvtár, zeneiskola, számítógépterem és tornaterem nyújtotta lehetőségeket.

Az intézmény a következő vizsgalehetőségeket biztosítja tanulóinak:

ˇ A német nemzetiségi érettségi vizsga közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.
ˇ 12. évfolyamos tanulóink megszerezhetik a Deutsches Sprachdiplom legmagasabb fokozatát (Stufe II.), amelynek birtokában német felsőoktatási intézményben is továbbtanulhatnak.
ˇ A 13. évfolyamon diákjaink szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgát is tehetnek.

Kollégiumunk a beruházás során 70 fősre bővült. A teljes felszerelésre az Országos Német Önkormányzat a Nemzetiségi Kisebbségi Hivatalhoz benyújtott pályázat útján 20 millió forintot biztosított. A Német Belügyminisztérium 8,5 millió forinttal támogatja intézményünkben a szakképzést, illetve a tantermek berendezését. Az újonnan átadott sportcsarnok felszerelésére 2006-ban kerül sor, amelynek költségeire 13,5 millió forintot - ígéretük szerint - a düsseldorfi Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung (az európai kisebbségeket támogató alapítvány) biztosít.

A Comenius-program keretében iskolánk egy merániai és egy belgiumi oktatási intézménnyel közösen elemzéseket végez egy komplex összehasonlító nemzetiségi program keretében. Ennek a programnak iskolánk lett a koordinátora.

Dr. Guth Zoltán, igazgató
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>