Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2009. július

Összefoglaló a helyi termékekkel foglalkozó 2009. június 26-iki zsámbéki konferenciáról
(a cikk a kép után folytatódik)

A cikk szerzőjének saját előállítású sajtja
Az augusztusi hosszú hétvégére és a szeptemberi Kezes-lábos Fesztiválra etyeki apartman kiadó 10 főig, baráti társaságnak.
Tel.: 30-394-9800

A konferencia az alábbi célokat tűzte maga elé:

1. a helyi termékeket készítő kistermelők, őstermelők, kézművesek, ill. a potenciális vásárlók, valamint a programban részt vevő egyéb vállalkozások találkozása
2. a célközönség tájékoztatása a vidéki vállalkozások fellendítésének lehetőségeiről, piaci lehetőségekről, a már sikeres vállalkozások, programok bemutatása
3. a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület helyitermék-csoportjának megalakítása a jelenlévőkkel
4. az elkészült helyitermék-polc bemutatása

Az előadók az alábbi kérdéseket érintették:

ˇ A helyi termék fogalmának meghatározása, körülírása (helyi alapanyagból vagy helybeli munkaerő által készül, 20-40 km-es körzeten belüli értékesítésre)
ˇ A gazdálkodó ember szerepe a fenntarthatóság problémakörében, tájhasználat, tájjellegű élelmiszerek, őshonos és nem tájidegen fajták felhasználása; biogazdálkodás; helyben, helyieknek termelés előnyei; a szezonális és takarékos fogyasztás fontossága, a gazdálkodók és fogyasztók közös felelőssége a termelés és fogyasztás egyensúlyának fenntartásában, életminőségünk közös fejlesztésében
ˇ A méltányos kereskedelem, az élelmiszer-önrendelkezés kérdései, megoldási lehetőségei, tapasztalatok; a tudatos fogyaszói szemlélet formálásának lehetőségei
ˇ A közvetlen értékesítés előnyei és összefüggései a termeléssel, helyi közösségek megtartásával, társadalmi összefogással, szolidaritással, identitással
ˇ A falusi turizmus és a gasztronómiai kínálat sokféleségének szerepe a vidéki élet fejlesztésében; a zöldturizmus, zöldutak helyi közösségekre ható jótékony hatása
ˇ A falusi élet újrafogalmazásának, a hagyományok életben tartásának, a "helyi színek"megtalálásának fontossága
ˇ A civil kezdeményezések, az alulról szerveződő helyi programok össztársadalmi jelentősége; a civil lobbi ereje a döntéshozás befolyásolásában
ˇ Konkrét törvényi keretek: falusi turizmusra, falusi vendégasztalra, kistermelőkre vonatkozó jogszabályok; ill. ez utóbbi módosítására indított civil kezdeményezés;
A tervezett adókedvezmény-megvonások következményei
ˇ A "spanyolviasz feltalálása" helyett a meglévő, működő és formálódó rendszerek fejlesztése, tökéletesítése, a jó példák felhasználása legyen a cél

Az előadások, hozzászólások, kérdések és személyes beszélgetések, valamint a kiállított és megkóstolt, megvásárolt helyi termékek összességében azt a pozitív képet alakították ki a résztvevőkben, hogy országunk és kistérségeink rendelkeznek a vidéki, falusi életminőség megújításának minden lehetőségével.
A lehetőségekben rejlő erőket összefogással, ésszerű gazdálkodással, szakértelemmel, valamint kemény és céltudatos lobbizással lehet felszínre hozni.

Távlatokba nézve egy olyan magyar gazdaság képe sejlik fel, amely megtartja lakosságát, mikrovállalkozások, családi vállalkozások sorát tartja életben; amelyben a kisebb-nagyobb közösségek változatos, sokszínű életet teremtenek; és amely egységes, de folytonosan változó, a fenntarthatóság jegyében működő rendszerré válik.
Mindezek a víziók csak olyan társadalmi-gazdasági feltételek között válhatnak valósággá,
amelyek a jelen állapotok szerint nem tűnnek teljesen reálisnak. Ezért kell mindenképpen a helyi közösségeknek közösen küzdeni a fenti értékek megtartásáért
(pl. adókedvezmények), az ismeretek széleskörű terjesztéséért.

Ennek érdekében a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület helyitermék-csoportja a következő lépéseket tervezi:

1. július 10-én újabb összejövetelen konkrét stratégiát dolgoz ki az alábbi programpontok alapján.
2. Helyitermék-polcokat állít azokba az üzletekbe, amelyek ezt vállalják, ennek a rendszernek elemeit kidolgozza.
3. Segíti a piacszervezőket abban, hogy helyi, kistermelői piacok alakuljanak az ezt igénylő településeken, ehhez az önkormányzatokkal való kapcsolattartást vállalja, ill. közvetít a tárgyaló felek között.
4. Az egyesület honlapján lehetőséget ad minden termelőnek a megmutatkozásra; helyitermék-adatbázist hoz létre.
5. Évente egyszer-kétszer méltányos vásárt rendez hagyományteremtő céllal. Ennek egyik lehetősége volna az etyeki Kezes-lábos Fesztivál, amely kimondottan gasztronómiai célú és a kistérség legnagyobb vonzású rendezvénye. Az egyesület vállalja a szervezőkkel való tárgyalást.
6 Folyamatosan kapcsolatot tart azokkal az országos vagy regionális szervezetekkel, amelyekkel kölcsönösen segíthetik egymás munkáját ( pl. Védegylet, Élő Tisza Szövetség, Tudatos Vásárlók Egyesülete, Magyar Természetvédők Szövetsége, Magosfa Alapítvány, Magyarok Szövetsége, Ökotárs Alapítvány, Falusi Turizmus Országos Szövetsége).

Rágyanszky Zsuzsanna, egyesületi alelnök, Etyek, 30-394-9800
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>