Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

II. évfolyam 5. szám 2005. június-július
A fejünk felett döntöttek

Június elején fogadta el az országgyűlés a Budapesti Agglomerációs Rendezési Tervet (BART), amely az utolsó pillanatig a Zsámbéki-medence számára kedvezőnek tűnt. A zárószavazás előtt azonban Keller László módosító javaslata számos ponton módosította azt – számunkra kedvezőtlenül. Alábbi összeállításunkban az érdekelteket igyekeztünk megszólaltatni.
(Keller úr lapzártánkig nem tudott rendelkezésünkre állni, de következő számunkban lehetőséget biztosítunk neki, hogy kifejtse álláspontját.)


Szántó Jánostól, a Zsámbéki-medence településeit tömörítő szervezet, a Zsámert elnökétől megtudtuk, hogy hét éves előkészítő munka zárult le tavaly december végén, amikor a törvényhozás elé került a BART. Számos mulasztás eredményeként az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat a Zsámbéki-medence településeinek az elmúlt 2-3 évben kialakult elképzeléseit nem tartalmazta. Ha már a törvényelőkészítők ezt elmulasztották, akkor utólag, a parlamenti vita során kellett volna meghallgatni a térség településeinek elképzelését a jövőről.

Amikor kiderültek a törvényjavaslat hiányosságai, a Zsámert megbeszéléseket kezdeményezett a törvényjavaslat előkészítésében résztvevő Pestterv Kft.-vel, hogy az elmúlt időszak változásait rögzíthessék. Ezek egyrészt a települések saját fejlesztéseit tartalmazták, másrészt a Talentis-szel közös beruházások terveit. Bár már a folyamat elindításakor is időhátrányban voltak, az egyeztetett anyag az összes szakmai fórumot végigjárta, a tervezőket, a területfejlesztési hivatalt, majd először az Országgyűlés Területfejlesztési, utóbb pedig Gazdasági Bizottsága elé került.

A kezdeményezett változás szerint mintegy 1800 ha kerülne gazdasági hasznosításra. Május 30-án a Gazdasági Bizottság elfogadta a kezdeményezést és kimondta a változást. Időközben napvilágot látott a Zsámbék és Herceghalom között vita. Keller László országgyűlési képviselő ezt az azóta egyetlen megbeszélésen tisztázott félreértést használta fel arra, hogy a térség számára igen fontos egységes, közel 1800 hektáros fejlesztést egyéni képviselői indítványával meggátolja.

– Megítélésem szerint hibás volt a képviselő úr módosító javaslata, ezért kezdeményezzük annak alkotmányossági felülvizsgálatát – jelentette ki a Zsámert elnöke. Kérdésünkre, hogy mennyiben akadályozza a Zsámert települések fejlődését az elhibázott képviselői indítvány, Szántó úr elmondta, idén február óta az összes település a közös fejlesztések mellett önálló beruházások terveit is elkészítette, nem tudták ugyanis, hogy eredményes lesz-e a változtatások átvezetése iránti lobbitevékenységük. A közös fejlesztések egy részét nehézzé, illetve lehetetlenné tette az országgyűlés által sajnálatosan elfogadott Keller-féle javaslat, a településenkénti beruházásokat viszont szeptember elsejéig – a törvény hatályba lépéséig – várhatóan elfogadják a képviselő-testületek, így azokra szerencsére nem hat a módosító indítvány nagyon káros hatása.

Keller László T/13673/112 számú, zárószavazás előtti módosító javaslatában valótlanságokat állított – hangsúlyozta Szántó János –, amikor a következőket mondta: “A Gazdasági Bizottság módosító javaslatának indokolása megtévesztette a képviselőket valótlan állításaival. Nem volt igaz az az állítása, hogy a térség 14 települése kezdeményezte a Szerkezeti Terv módosítását. Nem volt igaz, hogy bármilyen munka a Talentis Programmal kapcsolatban lezárult volna. Nem igaz az, hogy Herceghalom körzetében szükséges a hagyományosan vidéki települési térség határait a mellékelt vázrajz szerint módosítani a program (ami egyébként nem létezik) hatékonyabb érvényesülése érdekében.“

Ezzel szemben a tények a következők. Tavaly decemberben a Zsámert valamennyi polgármestere megszavazta a Talentis-szel közös fejlesztést, illetve egyetértett a Szerkezeti Terv módosításával. A Talentis Program keretében, de önálló projektként érvényes építési engedéllyel rendelkezik az Agrogate Hungary fejlesztésre, illetve hosszabb ideje együttműködik a 14 önkormányzat, számos különböző szintű terv elkészült, tehát “valamiféle“ munka mégiscsak folyik térségünkben. A Program hatékony érvényesülése szempontjából szükséges módosításokban teljes az egyetértés a települések között. Mindezek fényében pedig világos, hogy a program bizony létezik. S bár Keller úr azt állította, a mi érdekeinket képviseli indítványával, javaslatait nem egyeztette velünk. Amikor pedig a Zsámert e célból öszszehívott ülésén Keller Lászlónak feltettük erre vonatkozó kérdéseinket, nem kaptunk kielégítő választ rájuk.

– Úgy gondolom, hogy a képviselő úr nem volt, vagy nem akart tisztában lenni a tényekkel, amikor a tizennégy polgármester, a Zsámert egységes akaratával szemben megfogalmazta önkormányzat-, Zsámert- és Talentis-ellenes javaslatát. A sokszor hangoztatott szólam, hogy a mezőgazdasági területek védelme mindenekelőtti cél, egyszerűen elfogadhatatlan. A mezőgazdaság szerkezeti átalakítása sok nehézséggel fog még járni. Ezért fontos, hogy ahol a területfejlesztéseknek határozott iránya és koncepciója van, ott bátor döntésekkel a mezőgazdasági tevékenység egy részét fel kell váltani a tudásalapú társadalom fejlődését elősegítő befektetésekkel. Ebből lehet ugyanis munkahely, önkormányzati bevétel, magasabb bér, valamint élhető élet- és lakókörnyezet.

A lakókörnyezet és a térség fejlődése megvalósulni látszik a Zsámert területen azzal együtt, hogy politikai élet valamennyi szereplője részt vesz benne. Mi nem politizálunk, hanem az egyeztetéseink alapján – az önkormányzatok döntéseinek figyelembevételével – megalkottuk a jövő járható útját a területfejlesztésben. Úgy gondolom, a Zsámertben ezt jól meg tudtuk valósítani. Eddig soha egyetlen szó és egyetlen döntés sem született politikai indíttatásból. Ez pedig, azt hiszem példamutató a politikailag túlfűtött országban.

Hajdú Péter


Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>