Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2011. április

Páty dosszié 2011 április
Olvasói levelek

Előző számunk „Elküldték a szakembert Pátyról” című cikke még a szokásosnál is nagyobb érdeklődést váltott ki Olvasóinkból, jónéhányan reagáltak sorainkra. Ezekből idézünk most néhányat, a teljesség igénye nélkül:

„Juhász Lacival az együttműködés mindenkor zavartalan volt, munkáját messzemenőkig a képviselő-testület elvárásainak megfelelően végezte. A nehezedő feltételek mellett is képes volt minden évben a pályázható forrásokat lehívni a PVK (pátyi vagyonkezelő – a szerk.) számára, megkönnyítve ezáltal az önkormányzat gazdálkodását.”
Dr. Bognár András, Páty, polgármester 2002-2010

„Mint a PVK felügyelőbizottságának volt elnöke kijelenthetem, Juhász László tisztességgel és értő módon végezte munkáját, a felügyelő bizottság számára mindig közérthető formában és időben biztosította a kért adatokat”
Porkoláb József, Páty, PVK FB elnök 2006-2010

„Juhász úr első szóra segítségünkre sietett, mikor a Zsámbékvíz Kft. élén vezetőváltás történt és sürgős szükségünk volt egy szakmai tapasztalatokkal rendelkező, hasonló környezetben és pozícióban dolgozó ember segítségére.”
Domokos Kázmér, Zsámbék, alpolgármester 2002-2006, Zsámbékvíz FB tag 2004-2009

„Igen sok szakmai segítséget kaptam az induláskor és azt követően is bármikor számíthattam a PVK Kft. szakembereire, élükön Juhász Lászlóval.”
Tordai János, Zsámbék, a református egyházközség gondnoka. (Zsámbékvíz igazgató 2009)

„Németországi tanulmányútjaink során egy tapasztalt, nagytudású mérnök kollégát, ugyanakkor egy megbízható, tisztességes és nem utolsó sorban kedves, barátságos embert ismertem meg”
Árkos Antal, Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin

Szerkesztőségünket megkereste az előző ciklus egyi, név nélkül nyilatkozó prominense is, aki elmondta, hogy Juhász László igazgatói megbizatásának kezdetén átvilágíttatták a PVK KFt.-t. Az átvilágítás eredménye az volt, hogy a céget vagy el kell adni, vagy fel kell tőkésíteni. Az akkori képviselő-testület – miután nem szándékozott az önkormányzati vagyon elkótyavetyélésének ódiumát magára venni – az utóbbi mellett döntött, mégpedig oly módon, hogy folyamatosan munkákat szerzett a cég számára. Juhász László kiépítette azt a munkaszervezetet, amely képes volt ezeket a megbízásokat nyereségesen elvégezni.. Ezért egy idő után lehetővé vált a megelőző időszak elhibázott vákuumos csatornarendszerének fokozatos kiváltása is.
A nyilatkozó elmondta azt is, hogy Juhász László mindenkor sikeresen pályázott az elérhető állami forrásokért. Ha valamilyen okból az új vezetés nem lesz erre képes, akkor romolhat a PVK pénzügyi helyzete, ami akár a vízdíj emelését is eredményezheti.

Lapunkat megkereste Székely László pátyi polgármester is. Levelét változtatás nélkül közöljük.

„Tisztelt Árkos Antal főszerkesztő úr!

Nagyra értékeljük a Zsámbéki-medencében végzett tájékoztató tevékenységét, lapját pedig érdeklődve olvassuk minden alkalommal. Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy legutóbbi január-februári lapszámában több oldalt is szentelt a Páttyal kapcsolatos írásoknak.
Mivel meggyőződésünk, hogy Ön a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve ezért nem értjük, hogy lapja legutóbbi számának összeállításakor miért nem érdeklődött Önkormányzatunk álláspontjáról a minket érintő témák kapcsán. Úgy gondoljuk ezen információk birtokában, azokat is megosztva olvasóival, még teljesebb képet festhetett volna a településünkkel kapcsolatos témákban. Ezért arra kérjük ezen levelet az alábbi nyilatkozattal tegye közzé a következő számban.„

Kedves Polgármester úr, sajnos, kérésének legjobb szándékunk mellett sem tudunk eleget tenni. A levélhez mellékelt nyilatkozat ugyanis szinte szóról-szóra megjelent a Pátyi Kurír februári számában, a nagy terjedelmű másodközlés pedig rontaná lapunk hosszú évek alatt nehezen kivívott renoméját. Azt pedig furcsálljuk, hogy bárki is a kiegyensúlyozott tájékoztatást kéri rajtunk számon, mikor legjobb tudomásunk szerint Juhász úr sem kapott lehetőséget a Pátyi Kurír nevezett számában való megszólalásra. (meg azóta sem).

Hogy a dolog még egyértelműbb legyen, egy másik prominens Olvasónk véleményét közöljük a Húsvét alkalmából, mégpedig a Húsvéti Nyúlét:

„Az erdei önkormányzat által fenntartott lapban megjelenik az önkormányzat, pontosabban a képviselő-testület, még pontosabban a szerkesztőbizottság véleménye, a Nyuszi által fenntartott lapban pedig megjelenik Nyuszi, valamint rokonai, barátai és üzletfelei véleménye. Az erdőben így valósul meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Természeten mások véleményét is szívesen fogadjuk, amennyiben így vagy úgy hozzájárulnak szerény lapunk fenntartásához. Akár egy kosár répával.”

Az oldalt összeállította Árkos Antal
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>