Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2010. április

Otthon Telkiben és Pátyon

Kötetlen beszélgetés Mervó Józseffel, a Grupo Milton Management Zrt. vezérigazgatójával
"Olyan fejlesztést szeretnénk, amit Páty lakosságának többsége támogat és Telki sem ellenez"

(a cikk a kép után folytatódik)

Jól van?
Persze. Kinézek az ablakon és látom a Csergezán kilátót a Budai-hegység legmagasabb pontján, idebent pedig egy jól berendezett, tágas irodában barátságos, szorgalmas munkatársak vesznek körül, akik rendben teszik a dolgukat. Ráadásul kiváló konyhánk van, a környező cégek már biztattak, hogy bővítsünk és akkor ők is itt ebédelhetnének. (Páty, M1 Üzleti Park - a szerk.)

Nem egészen, pontosabban nem csak erre gondoltam.
Akkor vágjunk bele, ne kíméljen.

Az Önök által Páty és Telki határára tervezett "Golffalu-beruházás" eléggé megosztja nemcsak Páty, de az egész Zsámbéki-medence közvéleményét. A februári népszavazás érvénytelensége ellenére a részt vevők nagyjából kétharmados többséggel a bővített tervezet ellen foglaltak állást.
Elég szerencsétlen időpontban került sor az említett népszavazásra. Már beleesett az országgyűlési választások kampányidőszakába, ezért azután minden elhangzott mondat, sőt, minden gesztus felfokozott érzelmi közegben jutott el a polgárokhoz, akik valós aggodalmakat nagyítottak sokszor félelemmé. Ráadásul sokan pártpreferenciáik szerint foglaltak állást, nem vizsgálva, esetenként az asztalról lesöpörve a tényeket. Egyes esetekben a legképtelenebb szóbeszédek kaptak lábra a településeken.

Mondana esetleg példát?
Talán a legvadabb az volt, hogy Sarkozy (Franciaország miniszterelnöke - a szerk) magyarországi tárgyalásain állítólag téma volt, hogy az esetlegesen kiutasított arab bevándorlók majd itt fognak lakni a Zsámbéki-medencében és ezért épül a Golffalu.

Hát ez valóban nem semmi, ahogy pestiesen mondják. De vannak más, kevésbé látványos, ugyanakkor a fentemlítettnél megalapozottabbnak tűnő ellenvetések is.
Mondja csak, figyelek.

"Hatteszkónyi megaplaza", "harmincméteres toronyház", "Kaszinóváros", "Óriás vigalmi negyed" - ilyesmik.
Nem, nem, nem... Félrevezetés, reklámfogás. A pátyi képviselő-testület által nemrég jóváhagyott szabályozásiterv-módosítás komoly megkötéseket tartalmaz, ilyesféle tájidegen építészeti és egyéb nonszenszeket még akkor sem tenne lehetővé, ha egyébként lenne olyan építész - hangsúlyozom, nincsen - aki a nevét adná effélékhez.

(a cikk a kép után folytatódik)

A nemrég megkötött településfejlesztési szerződés - túl azon, hogy igyekszik megfelelni a civil szféra által a közbeeső időszakban megfogalmazott igényeknek - pedig pótlólagos garanciákat is tartalmaz.

Például?
Ha valamilyen okból az Alkotmánybíróság esetleg megsemmisíti a képviselő-testület által a szabályozásiterv-módosítás ügyében hozott rendeletet, akkor a beruházó elesik attól a lehetőségtől, hogy kártérítésért perelje az önkormányzatot.

Engem meggyőzött, de van egy másik fősodra is a félelmeknek.
Hallgatom.

"Á, ez csak egy ingatlanlufi, úgyse lesz az egészből semmi, stb."
Ugyan már. Maga szerint egy csupán - ahogy mondta, "lufifújásban" érdekelt - befektető hajlandó lenne közel hárommilliárd forintnyi összeget útépítésbe invesztálni? Megépíteni az annak idején "elfelejtett" pátyi lehajtót az M1-ről, rendbetenni a Biatorbágy és Páty közötti út egyszerűen kimondva gyalázatos minőségű pátyi szakaszát? Ilyen hülye spekuláns a világon nincsen. Az utak megépítésére kötelezettséget vállaltunk és garanciát adtunk, sőt amíg azok nincsenek kész, el sem kezdhetjük az építkezést a Golf-területen! Mindez dupla biztosítékot jelent a falunak.

(a cikk a kép után folytatódik)

De mielőtt azt mondaná, hogy ezek még csak tervek, nézzük a már megvalósult dolgokat is. Háromszázmillióért épített a golfos adományból Páty egy olyan óvodát, ami Spanyol-, vagy akár Németországban is bárhol megállná a helyét. Lufinak azért egy kicsit húzós lenne több, mint egymillió Euróért, nem gondolja?

(Főszerkesztőnk szorgalmasan bólogat. Meghívott vendégként és tolmácsként jelen volt az említett óvoda ünnepélyes átadásán, amire hivatalos volt a kirchheimi testvérváros küldöttsége is Günter Schwindl akkori alpolgármester vezetésével. A német vendégek nem fukarkodtak az elismeréssel és látszott, nem csak udvariaskodnak.)

(a cikk a kép után folytatódik)

Ha már óvoda. Jól tudom, hogy Ön is itt lakik kedvenc földrajzi medencénkben?
Egészen pontosan Telkiben. De Pátyon is otthon érzem magam, nem véletlenül választottuk, választotta a cégünket is tulajdonló spanyol befektetői csoport ezt a területet. Itt most nem is a Golffalu-beruházásról beszélek elsősorban, hanem az azt jóval megelőzően kialakított több mint 100 hektáros iparterületről itt a szomszédságunkban.

(a cikk a kép után folytatódik)

Tényleg, miért éppen Páty?
Páty az akkori (részben mostani - a szerk.) vezetők előrelátásának, esetleg szerencséjének köszönhetően kicsit előbb "kapcsolt", mint a környező települések, így 2006-tól már megfelelően kidolgozott szabályozási terv várta a reménybeli befektetőket.

Pikk-pakk, mint a mesében?
Azért nem egészen, jóideig eltartott, amíg a közel száz földtulajdonossal meg tudtunk egyezni. De azt hiszem, egyiküknek sincs oka panaszra, jópár pátyi család anyagi gondjai megoldódtak hosszú időre. Tudomásom szerint sehol a környéken olyan magas áron nem keltek el földterületek, mint éppen Pátyon, talán még Budaörsöt is beleértve.

Térjünk vissza egy kicsit Telkihez. Egyesek szerint Ön áll Danóczy Balázs polgármester lemondásának hátterében.
Mondja ki nyugodtan, maga szerint megfenyegettem.

Szerintem nem tudom, De hallottam ilyen véleményeket.
Csak annyit mondhatok: soha, senkit! Nézze, szeretném ha valamit Ön is, meg az Olvasók is megértenének. Lassan négy éve itt lakunk a feleségemmel Telkiben, családi házat vársároltunk, van két szép kisgyerekünk. Naponta találkozom az emberekkel az utcán, a boltban. Gondolja, hogy érdekemben áll bármilyen módon a feszülség, gyűlölködés szítása? Nem! De talán az ellenérdekelteknek igen. Egyébként Balázzsal a golfkonfliktust megelőző időkben jópárszor találkoztam, és inkább nevezném barátinak az akkori viszonyunkat. Előfordult, hogy segítséget kért a falu érdekében, és én lehetőségeimhez képest támogattam kezdeményezéseit. A golffalu kapcsán én is, ő is tettük a dolgunkat, ami mindkettőnk munkaköri szerepétől elvárható volt. Az elmúlt hónapokban, amíg le nem mondott, én és a cégem tulajdonosa is folyamatosan tartottuk vele a kapcsolatot, egyeztettünk álláspontjainkat. Mindig is elismertem, hogy rengeteget tett a településért. Egyébként Danóczy Balázs megadhatja a választ...

Danóczy kezdettől fogva nyíltan hangoztatta, hogy mindent megtesz azért, hogy ez a beruházás jelenlegi formájában semmiképpen se valósulhasson meg.
Ez így van. A golffalu azonban nem Telki, hanem Páty területén van, és ezt tudomásul kell vennie mindenkinek. Egyébként a közelmúltban kértem a pátyi képviselőtestületet, hogy kezdjünk el közösen egyeztetéseket Telkivel a golffalu méreteinek ésszerű csökkentéséről. Olyan fejlesztést szeretnénk, amit Páty lakosságának többsége támogat és Telki sem ellenez. Olyan fejlesztést szeretnénk, aminek hozadékai a környék lakosságának mindennapi életminőségére pozitív hatással lesznek (új utak, iskola, golfpálya, munkahelyek). Nagyon remélem, hogy a választások után elülnek a jórészt mesterségesen felkorbácsolt indulatok és végre megint a munkáé lesz a főszerep. Mert dolgozni, értéket teremteni csak nyugodt körülmények között lehet. Telkiben is, Pátyon is.

Árkos Antal
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>