Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

Melléklet a sajtóközleményhez, 2003. október 18.

A közvéleménykutatási eredmények itt vannak >>>

Faültetési beszéd


Faültetés Zsámbékon

A Talentis Programiroda ma egy időben 13 fát ültet el a Zsámbéki-medence 13 településén, vagyis ott, ahol megvalósul Közép-Európa első tudásparkja, a magyar Szilícium-völgy.

Aki fát ültet, az bízik a jövőben. Mi, akik ezeket a tudásfákat telepítjük szerte a Zsámbéki-medencében, egy véleményen vagyunk abban, hogy tudatosan és közösen kell építenünk a jövőnket.

A mostani faültetés tehát szimbólum. Azt kívánjuk világosan és egyértelműen mindenki tudtára adni, hogy a Talentis a jövő programja. Egy olyan tudásalapú térségfejlesztési program, amelynek megvalósításáért immár velünk együtt tesznek a helybéliek. Mert mindannyian azt valljuk, hogy gondolkodó emberek felelős cselekedetei által boldogulhat ez a kis közösség, és vele együtt az egész Magyarország.

Ezeknek a tudásfáknak az elültetése tisztelgés is. Tisztelgés a tudás előtt, tisztelgés azok előtt, akinek az eredményeire alapozhattuk terveinket. A Talentis Program tehát fejet hajt a tudóstársadalom nagyjainak, de nem csak nekik. A fákat ugyanis olyan helyeken ültetjük, ahol naponta megfordulnak a Zsámbéki-medence fiatal lakói, óvodások, iskolások és pedagógusaik. Így tisztelegünk a tudás mai letéteményesei, a következő évek és évtizedek talentumai, vagyis a gyerekek és tanáraik előtt is.

Kölcsey Ferenc azt vallotta, hogy az emberi tudomány legfőbb célja maga az ember. A Himnusz írójának szavait szem előtt tartva, a Talentis program alapítójaként kívánok mindenkinek, a tudás örömétől is megszépülő, emberhez méltó napokat, és sok boldogságot hozó jövőt!

(A Talentis Program alaptójának, Kenyeres Sándornak a beszéde. Elhangzott Herceghalomban, 2003. október 16-án, a Talentis Programiroda, a helyi önkormányzat, valamint az óvoda és az általános iskola közös faültetésén)

Közvéleménykutatás

A Zsámbéki-medence lakóinak több mint háromnegyede már tud a Talentis Programról, és az itt élők többsége úgy gondolja, hogy segíti a térség településeinek fejlődését, ha a projekt megvalósul. Mindez abból a közvélemény-kutatásból derül ki, amelyet 2003 július második hetében végeztek egyetemi hallgatók dr. Balázs János társadalomkutató irányításával. A felmérés a Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Közhasznú Társaság megbízásából készült. A vizsgálat során több mint ezer felnőtt helybélit kerestek meg. Őket véletlenszerűen választották ki, vagyis az érintettek véleménye hűen tükrözi a térség valamennyi lakójának álláspontját. A megkérdezettek több mint négyötöde, szám szerint 917 ember, önkéntes alapon, egy ötven perces interjúban fejtette ki gondolatait a Talentis Programmal összefüggő kérdésekről. Az összefoglaló elemzés 2003. Szeptember végén készült.

A lakosság jelentős, többségi része óvatosan pozitív várakozó fogadtatással reagált a Talentis Program tervére. A vizsgálatot vezető dr. Balázs János foglalta így össze a felmérés egyik fontos következtetését. Ami a részleteket illeti: a megkérdezettek 76,8 százaléka mondta azt, hogy már hallott a Talentis Programról. A felmérés készítői külön megjegyezték, hogy a leginkább a vállalkozók informáltak a projektről.

A Talentis céljaival is tisztában van a helybéliek zöme. A projekt ismerői közül a legtöbben már hallottak arról, hogy egyetemek, kutatóintézetek létesülnek, és lakóterületekkel is bővül a régió. A vizsgálatot irányító társadalomkutató szerint az emberek számolnak azzal is, hogy a lakosság összetétele megváltozik, hiszen a megkérdezettek 71 százaléka ezt ki is emelte, de ezt reális lehetőségként említették, nem pedig veszélyként. Sokan aggódnak viszont a természeti környezet esetleges változása miatt.

Amikor a közvéleménykutatók megkérdezték, hogy személy szerint ki mennyire ért egyet a programmal, az ötfokozatú skálán közel jó minősítést (3,97) kapott a Talentis. Hasonlóan értékelték a projekt megvalósíthatóságát (3,72) is. A Talentis Program nélkül viszont valamivel kedvezőtlenebbnek gondolják a helybéliek a Zsámbéki-medence településeinek fejlődési esélyeit – ez derül ki abból, hogy az ötfokozatú skálán 3,63-as “átlagot” ért el az erre a kérdésre vonatkozó válasz.

A Talentis célkitűzései jók a településnek, jók a régiónak és jók az országnak. Ez volt a többségi vélemény, amikor a 917 interjúalany a program várható hatásait becsülte meg. Ebben a témában az egyik kérdéssor így hangzott: mennyire lesz jó a Talentis Program a településnek? A válasz átlagpontszáma 4,17 lett az ötfokozatú skálán. Mennyire lesz jó a Talentis Program a térségnek? A válasz értéke még jobb: 4,28. Mennyire lesz jó a Talentis Program az országnak? A válasz átlagpontszáma majdnem annyi, mint az első kérdés esetében, 4,19, vagyis a megkérdezettek szerint településük és az ország is hasonlóan előnyösen fejlődhet a projekt beruházásai révén.

A Talentis Program jelentős pozitív hatással lenne a helyi gazdasági környezetre – ez volt a megkérdezett vállalkozók véleménye. Lényegesen többen ítélnék kedvezőnek vállalkozásuk kilátásait, amennyiben a Talentis Program megvalósulna. Az ide kapcsolódó adat: az összes vállalkozó fele (50,1 százalék) úgy véli, hogy a projekt hatására javuló gazdasági esélyekre számíthat, egyébként - a Talentis megvalósulása nélkül - csak az összes vállalkozó harmada (32 százalék) gondolja úgy, hogy jók cégének kilátásai.

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>