Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2009. december

Golfpálya és lakópark Pátyon
Elkerülő utat is építene a Grupo Milton

Még nem történt kapavágás sem, de máris nagy port vert fel a Páty határában lévő 120 ha-on tervezett ingatlanberuházás. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb előzményeket, valamint az utóbbi hetek eseményeit.

(a cikk a kép után folytatódik)

(Kép: Grupo Milton)

A tervezett beruházási helyszínre jelenleg érvényes szabályozás 2006 áprilisában lépett életbe. Ennek módosítását kezdeményezte Páty község önkormányzata 2008. júliusában. A szóbanforgó ingatlanok által lefedett terület közvetlenül határos a szomszédos Telki községgel. Páty megküldte a tervet az összes szomszéd településnek, akik a közigazgatási eljárás során ügyfélként kifogással élhettek, 2009. december 11-ig.

Telki vezetése november 25-ére közmeghallgatást hívott össze a Globall szálloda konferenciatermébe, amit zsúfolásig megtöltöttek a helyi és részben környékbeli lakosok. Danóczy Balázs polgármester nyitószavában elmondta kétségeit az új szabályozási tervvel kapcsolatban, amivel szemben készek minden törvényes eszközzel fellépni, beleértve az Alkotmánybírósághoz fordulást is.

(Az Alkotmánybíróság esteleges eljárásában nem a szabályozás tartalmát vizsgálja, hanem azt, hogy az érvényességbe lépéshez vezető úton minden törvényesen zajlott-e le - a szerk.)

Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy miért csak most "borult ki a bili", mikor az előzetes szakhatósági eljárás már több, mint egy éve folyik, Telki polgármestere - jóhiszeműségük mellett - többek között Szécsi Zsoltra hivatkozott, aki egyidejűleg látta el telki önkormányzati képviselői és pátyi főépítészi feladatait is és aki azóta mindkét megbizatásáról lemondott.

Civil kezdeményezés is indult a tervezett módosításokkal szemben. Két jelenlévő pátyi önkormányzati képviselő szintén kétségeit fejezte ki. Egyikük, Tollner József ezt megelőzően már a november 11-i testületi ülésen tett egy népszavazási kezdeményezést, amit a pátyi képviselők akkor leszavaztak.

December 2-iki ülésén ezúttal a pátyi képviselő-testület többségi csoportja (8 fő) nyújtott be népszavazási indítványt (talán észlelve a fokozódó nyugtalanságot - a szerk.), ami egy elfogadott módosítási javaslat (Sági György alpm. - a szerk.) után szóról-szóra megegyezett Tollner képviselő november 30-iki újabb indítványával. Az indítványt a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, a népszavazás tervezett időpontját 2010 február 14-ikére tűzték ki.

A népszavazási kérdés:

"Egyetért-e azzal, hogy a Képviselő-testület ne fogadja el a "Telki út mellettei golfpálya és környezete" (020/61-67, 020/23-24, 028/1, 020/33, 026 és 030/32 hrsz.) településszerkezeti és szabályozási tervének olyan módosítását, amely a beépíthető terület növelését vagy építési övezeti besorolásának változását teszi lehetővé a jelenleg érvényben lévő szabályozáshoz képest?"


December 5-ikén Páty főútján a szabályozásmódosítást és a megnövelt beruházást ellenzők autós tüntetést rendeztek mintegy húsz járművel. Helyiek és környékbeliek elmondása szerint a tüntetők között többségében inkább Telki és Budakeszi lakosokat lehetett látni.

December 9-ikén Dr. Bognár András pátyi polgármester és Mervó József, a beruházást megvalósítani szándékozó Grupo Milton vezérigazgatója közös sajtótájékoztatót tartott Budapesten. Mindketten cáfolták a tervezett beruházással kapcsolatban felmerült rémhíreket.

(a cikk a kép után folytatódik)

Mervó József és dr. Bognár András

Dr. Bognár András bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a budakörnyéki települések, közöttük Páty is, nem győzik a kitelepülők által megnövelt létszámnak megfelelő infrastruktúra fejlesztést (közlekedés, oktatás, munkahelyek), ehhez szükség van a magántőke beruházásaira. Értetlenségét fejezte ki afölött, hogy Telki község ellenzi Páty fejlesztési terveit, noha fordított esetben ők soha nem emeltek kifogást. A pátyi polgármester konkurrens ingatlanfejlesztők érdekeit vélte látni az ellenzők tevékenysége mögött. "Páty jópár km-rel közelebb van Budapesthez, mint a versenytársak, ugyanakkor a szabályozás területén is előnyben van. Nem kétséges, hogy ilyen feltételek mellett a beruházók melyik települést választják majd." - emelte ki.

Mervó József elmondta, hogy a tehermentesítő utak megépítése megelőzi majd a lakóingatlanokét, így a megnövekedett forgalom nem fog a település jelenlegi útszerkezetének plusz terhelést jelenteni. Beszélt a tervezett új idegennyelvű középiskoláról is, ami ugyan fizetős lesz, de 50% engedményt helyezett kilátásba a helyi tanulóknak.

Lapzárta után kaptuk a más forrásból meg nem erősített hírt, hogy a pátyi képviselő-testület és a Grupo Milton között megállapodás születhet, melyben utóbbi kötelezi magát arra, hogy a beruházás területén létesülő kereskedelmi egységek összterülete a 10ezer m2-t nem lépi túl. Ezzel a közvélemény egy részét foglalkoztató "hétteszkónyi megapláza" (rém)híre hitelét vesztheti.

Árkos Antal


Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>