Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2003. március

Forgalomkorlátozás a Zsámbék – Piliscsaba közötti útszakaszon

Több mint két éves folyamatos lakossági tiltakozást követően 2002. szeptember. 15-től a 12,5 tonna összsúly feletti tehergépjármű forgalmat kitiltották az érintett útszakaszról.

(Kivételt képez az engedéllyel rendelkezők köre. Engedélyt csak az kaphatott, akinek telephelye volt valamelyik érintett községben és akinek engedélykérelmét mind az öt érintett önkormányzat támogatta.)

Az ezt egy hónappal megelőző egyeztető megbeszélésen, melyen részt vettek az öt település polgármesterei, a civil szervezetek képviselői, Selmeczi Gabriella és Keller László országgyűlési képviselők, Kenderessy János, a PEMÁK igazgatója és több országos napilap tudósítói, több órás tárgyalás eredményeképpen a következő tények kerültek hangfelvétel és jegyzőkönyv útján rögzítésre.

Az ígéretek alapján a két munkálat párhuzamosan folyt volna, befejeződésükkor a forgalom nagy része az elkerülő útra helyeződött volna, a településeken megmaradt forgalom pedig egy, a jelenleginél biztonságosabb és korszerűbb úton haladt volna. Rövid időn belül lezajlottak az útkezelő és az önkormányzatok közötti, a korszerűsítéssel kapcsolatos egyeztetetések, lehetségessé vált a terveztetés és az építési munkák elkezdése.

Ezek ellenére a mai napig egy terhelés alatt beomlott híd helyreállításán kívül egyéb munkák elvégzésére, illetve megkezdésére nem került sor. Ezt súlyosbítandó, felmerült a régi forgalmi rend visszaállításának lehetősége úgy hogy a korábbiakban elfogadhatatlannak ítélt körülmények semmit nem változtak, sőt, az időközben el nem végzett útkarbantartás és a természetes amortizáció következtében csak romlottak.

A terület lakossága és az önkormányzatok joggal becsapva érzik magukat, tiltakozásuknak közös nyilatkozatban adtak hangot, és a jelenlegi forgalmi rend megváltoztatása esetén közösen szervezett tiltakozó akciók megtartását helyezték kilátásba.

Napjainkra még tovább romlott a helyzet, miután a kormányzat felelőtlen és átgondolatlan választási ígéretei és nyakló nélküli pénzszórása alapjaiban roppantotta meg az ország költségvetését, aminek helyreállítására először a beruházásokra tervezett forrásokat kurtították meg, többek között a fentemlített elkerülő út finanszírozása is ellehetetlenült.

A forgalomkorlátozással az út mellett élők életminősége valóban javult, csökkent a balesetveszély, a zajterhelés és a légszennyezés. Az érintett települések lakossága nem fogja hagyni, hogy a politikai “elit” trehánysága, felelőtlensége és alkalmatlansága miatt ismét balkáni állapotok uralkodjanak el a településeiken átvezető főutakon.

Várjuk az illetékesek magyarázatát arra, mi az oka, hogy az ország közepét É-D irányban összekötő főútvonal állapota, és az ott élő lakosság nem tartozik a kormányzat által fontosnak tartott problémák körébe? Miért nem lett betartva az építéssel és a korszerűsítéssel kapcsolatos ütemterv, mi az oka, hogy az e célra fordítandó anyagi eszközök nem lettek biztosítva? Mik azok a lakosság számára is elfogadható konkrét időpontok, amelyekre munkálatok szakaszainak folyamatos elkészülése meg fog történni?

Árkos Antal

 

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>